Arbetslagsledarutbildning

  •  
Tid
2019-03-18 - 2019-03-20
Typ
Organisation och ledarskap, Elever i behov av särskilt stöd, Fritidshem
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Sätt det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

- Få med alla dina kollegor på tåget
- Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
- Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas

OBS. Kursen vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer, trots länkbeskrivningen. Kontakta oss om du har några frågor.

Målgrupp för händelsen

För arbetslagsledare i alla skolformer

Kostnad

7750

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/kurser/arbetslagsledarutbildning?utm_source=google&utm_medium=banner

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se