Ledarskap i grund-och gymnasiesärskolan

  •  
Tid
2015-01-28 09:00 - 16:30
Typ
Organisation och ledarskap, Organisation och ledarskap
Plats
Näringslivets Hus
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Under en heldag kommer vi utifrån aktuellt forskning och praktikfall att fördjupa oss i teori och praktiskt tillämpning av arbetssätt och verktyg som utvecklar medarbetarskapet, ledarskapet, arbetslaget och skolan.

Välkommen till en heldag för dig som är skolledare på grund- eller gymnasiesärskolan!

Med ett ledarskap som skapar arbetsglädje och bygger prestationskultur tar vi oss an grund- och gymnasiesärskolans vardagsarbete. Uppdraget är varje elevs bästa resa mot målen.
Syftet med dagen är att inspirera och motivera till att ta ytterligare ett steg i ditt ledarskap och i särskolans systematiska förbättringsarbete så att fler elever når målen.

Målen för dagen är:
* Att varje deltagare får med sig några konkreta förbättringsverktyg gällande medarbetarskap, ledarskap och teamarbete.
* Att varje deltagare får med sig tankar och idéer om hur arbetet med varje elevs bästa skoldag kan systematiseras och förbättras.
* Att varje deltagare får konkret stöd i sitt arbete med att leda och förbättra grund-eller gymnasiesärskolans systematiska kvalitetsarbete.
* Att varje deltagare får med sig några enkla verktyg för den interna och externa kommunikationen.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

2495 kr tom 5 december

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Birgitta Hartzell
08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se