Psykisk ohälsa bland barn och unga

  •  
Tid
2019-04-09 - 2019-04-10
Typ
Organisation och ledarskap, Organisation och ledarskap
Plats
Finlandshuset,Snickarbacken 4, Stockholm.
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Kompetensteamet

En konferens som fokuserar barn och ungas psykiska ohälsa och hälsa utifrån en förebyggande synvinkel.

Programmet tar upp relevanta ämnen för dig inom elevhälsoteamet och ger dig
möjlighet att lyssna på experter inom branschen. Under två dagar behandlar vi bland annat hur en hälsosam skolkultur som genomsyrar hela skolan kan skapas och hur elevhälsan kan arbeta med ett helhetsperspektiv för att säkra goda lärmiljöer för samtliga elever. Vidare pratar vi om skolfrånvaro, stressrelaterad psykisk ohälsa, självkänsla och prestationsångest. I år kommer föreläsningarna vara av fördjupande karaktär och kompletteras med interaktiva delar som leds av föreläsarna och en moderator för att ge dig möjlighet till reflekterande samtal, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Kostnad

5480 kr exkl moms

Anmälan

https://kompetensteamet.se/anmalan/

Kontakt

Charleen Fichtner
Charleen.fichtner@kompetensteamet.se