Rektor i fokus

  •  
Tid
2019-02-04 09:30 - 2019-02-05 15:45
Typ
Organisation och ledarskap, Digital kompetens
Plats
Näringslivets hus
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2019-01-31
Arrangör
Skolporten

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys?

På konferensen medverkar:
Marianne Ekman Rising, professor
Elsemarie Hallqvist, rektor
Peyman Vahedi, rektor
Johan Hallberg, rektor
Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare
David Edfelt, leg. psykolog
Ing-Marie Rundwall, sakkunnig, f.d. utbildningsdirektör
Peder Westman, rektor
Staffan Hjalmarsson, speciallärare
Johann Packendorff, professor

Konferensen berör bland annat:
• Från vart är vi på väg? Vilka dimensioner och metoder kan användas i en nulägesanalys?
• Förstärkt elevhälsa – för skolutveckling och resultat med rektor som pedagogisk ledare.
• Hur kan kunskaper om hjärnan bidra till ökad studiemotivation?
• Förändringsledarskap - vilka strategier och strukturer fungerar för en långsiktig
förändring?
• Digitalisering 2.0 – vill du få något gjort eller ska du vara finkänslig?
• Hur organisera och planera för pulsträning på schemat?
• Att tänka strategiskt, att vara attraktiv och att rekrytera klokt.
• Nyckeln till bra kommunikation - att lyckas i svåra samtal och möten.

Målgrupp för händelsen

Samtliga rektorer i Sverige är välkomna!

Kostnad

Kostnadsfritt
Boka plats senast 31 december 2018: 3 795 kr Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2019: 4 995 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=429723

Kontakt

Linda Karlstedt
0739826901
linda.karlstedt@skolporten.se