Gymnasielärare i religionskunskap

  •  
Tid
2019-10-02
Typ
Religionskunskap
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-10-01
Arrangör
Skolporten

Under en heldag fokuserar vi på didaktik och ämnesspecifikt innehåll utifrån religionskunskapskurserna. Ta del av aktuell forskning och låt dig inspireras av exempel från praktiken!

På konferensen medverkar:
Johanna Gustafsson Lundberg, docent
Olof Franck, docent
Sanja Nilsson, fil.dr
Katarina Lycken Rüter, leg. lärare
David Thurfjell, professor


Konferensen berör bland annat:
• Barn och ungas uppväxt i Knutby Filadelfiaförsamling – omvärldens bemötande.
• Utmaningar och möjligheter med interkulturell religionsdidaktik.
• Religiösa urkunder, skönlitteratur och sakprosa - texter och källor som diskussionsunderlag i undervisningen.
• Hur kan vi närma oss betydelsen av religion och religiös övertygelse som associeras med terrorism?
• Religion som identitetsmarkör i ett sekulärt samhälle.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

2 495 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=445932

Kontakt

Mariam Gorji
08-56226816
mariam.gorji@skolporten.se