Information om undervisningsutvecklande projekt

  •  
Tid
2018-01-26 14:00 - 16:30
Typ
Skolforskning, Forskande lärare, FoU-projekt
Plats
Hantverkargatan 2F
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-01-24
Arrangör
Stockholm Teaching & Learning Studies, FoU-enheten Stockholms stad

Välkommen till en informationsträff om deltagande i ämnesdidaktiska och undervisningsutvecklande projekt!

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne? Lär sig eleverna det ni tänkt er att de ska lära sig och hur tar ni reda på det? Vill ni fördjupa er i någon aspekt av undervisning, lärande och bedömning men inte riktigt haft tid eller vetat hur ni ska gå tillväga?

Inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) finns det möjlighet att få handledning, bidrag och hjälp att utveckla och driva projekt som utgår ifrån lärares frågor. Fredagen den 26 januari kl. 14.00-16.30 (drop-in) informerar vi om de möjligheter som lärare och skolor har att ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska FoU-projekt. Du kan också få stöd i ansökningsskrivande vid samma tillfälle på en skrivarstuga kl. 15.00-15.45.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=111165

Kontakt

Jessica Berggren
jessica.berggren@stockholm.se