Lyssna och prata med John Hattie

Tid
2013-04-19
Typ
Skolforskning
Plats
Folkets Hus, Norra Bantorget, Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2013-03-22

Heldagskonferens med John Hattie

John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne, Australien, och hedersprofessor vid University of Auckland, Nya Zeeland.

John Hattie har i sin forskning tittat på vad det är som är viktigt för att förbättra elevernas resultat.

Hatties forskning visar att det är lärarens skicklighet som är avgörande för elevens lärande. Lärare som gör eleverna delaktiga i utvärderingen av sitt lärande, gör formativa bedömningar och tar emot återkoppling från eleverna påverkar elevernas resultat i positiv riktning.

Hans viktigaste tips till lärare är att de ska förstå sin påverkan, och ha det med sig när de kliver in i klassrummet. De ska vara tydliga med undervisningens mål och sätta elevernas förståelse i centrum. Lärmiljön ska vara tillåtande och strukturerad. Skolledarnas pedagogiska ledning ska präglas av höga förväntningar och ge lärarna återkoppling på deras undervisning.

John Hatties forskningsresultat finns att läsa i böckerna Visible Learning och Synligt lärande för lärare (Natur och Kultur).

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Skolledare, lärare, på skolor och lärosäten, skolpolitiker och andra skolintresserade

Kostnad

3000 kr

Anmälan

http://www.stockholm.se/johnhattie

Kontakt

Mats Huge
08-50833015
mats.huge@stockholm.se