Nätverksträff för Learning Study-handledare

  •  
Tid
2018-12-05 15:00 - 17:00
Typ
Skolforskning, Forskande lärare, FoU i Stockholm
Plats
Eriksdalsskolan
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Sista anmälningsdag
2018-11-30
Arrangör
Eriksdalsskolan

Nätverket syftar till att stödja lärare som driver LS vid den egna skolan. Nätverket syftar också till att stärka systematisk utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

Nätverket består av lärare som driver LS på den egna skolan. Det är inte ett krav att lärarna redan har startat upp en studie men det är önskvärt att de har planer på eller är intresserade av att driva utvecklingsarbete inom LS. Vår målsättning är att det i nätverket även ingår nätverkshandledare med vetenskaplig kunskap och erfarenhet av undervisningsutvecklande forskning.

Stöd i nätverket kan bestå i frågor rörande ämnesdidaktik men även frågor av praktisk karaktär. Vid varje träff är lärarna välkomna att dela med sig av tankar och funderingar kring den egna LS samt får respons av gruppdeltagarna och nätverkets handledare.
Träffarna fokuserar även på ett tematiskt innehåll som Nätverkshandledare håller seminarium kring.
Första träffen handlar om Lärandets objekt (LO)

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

sofia.ek@stockholm.se

Kontakt

Sofia Ek och Marja Wanér
sofia.ek@stockholm.se