Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

  •  
Tid
2017-05-08 10:00 - 2017-05-09 15:30
Typ
Slöjd
Plats
Essinge konferenscenter
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2017-05-08
Arrangör
Konferens

Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete.Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!

På konferensen medverkar:

Peter Hasselskog, universitetslektor
Eva Österberg Ramå, slöjd- och idrottslärare
Eva Pennegård, specialpedagog
Laila Guvå, språklärare
Maria Stevanovic, språklärare
Annika Lorensson, slöjd- och matematiklärare
Fredrik Lindgren, slöjdlärare
Jennie Haraldsson, slöjd- och tysklärare
Mia Keller, universitetsadjunkt
Jenny Andersen, slöjdlärare
Lasse Lindsjö, psykolog

Konferensen berör bland annat:

• Hur tar sig olika förhållningssätt uttryck i slöjdundervisningen?
• Loggbok och reflekterande samtal – vägen till metakognition
• Hur kan olika slags instruktioner påverka elevers användning av slöjdens ämnesspråk?
• Högre måluppfyllelse i slöjdämnet genom kollegialt samarbete
• Bedömning och betygssättning i slöjd
• Skolverkets undervisningsstöd ”Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”
• Hur kan vi möta elever som har låg impulskontroll, svårt för flexibilitet, koncentrationssvårigheter och ofta hamnar i kritiska situationer?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Samtliga pedagoger i hela Sverige är välkomna!

Kostnad

Boka-tidigt-pris 3495 kr ex moms. Gäller om du bokar senast 31 december 2016!

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=382990

Kontakt

Birgitta Hartzell
08 - 562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se