Att stödja, anpassa, utmana och bedöma yngre elevers läs- och skrivutveckling

  •  
Tid
2017-09-26 14:00 - 17:00
Typ
Språkutveckling, Bedömning och betyg
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Du får en kort repetition av Skolverkets "Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling" (årskurs 1-3) invävd i en föreläsning som bjuder på teori och praktik.

Efter repetitionen av "Bedömningsstödet" får du förslag på hur du kan arbeta med läsförståelse utifrån det nya kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1. Vi diskuterar hur du kan anpassa din läs- och skrivundervisning utifrån dina elevers behov, intressen och förutsättningar samt hur du kan stödja och utmana dina elevers läs- och skrivutveckling. Föreläsningen tar upp hur lärare kan arbeta på olika sätt, analogt och digitalt, med språklig medvetenhet, bildstöd, grafiska modeller, ordväggar, närläsning och lite till!
Vi delar och utbyter konkreta didaktiska tips för din läs- och skrivundervisning.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=107433

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se