Den tidiga läs- och skrivinlärningen där alla hänger med

  •  
Tid
2015-12-01 18:30 - 20:00
Typ
Språkutveckling, Språkutveckling
Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Arrangör
Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm

Inger Fridolfsson som föreläser om hur systematisk och målmedveten läs- och skrivundervisning kan se ut i praktiken.

Den inledande läsundervisningen är av stor betydelse för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. För en del elever kan starten rent av vara avgörande för hur de senare ska lyckas.
Föreläsningen kommer att presentera hur systematisk och målmedveten läs- och skrivundervisning kan se ut i praktiken. Detta för att på bästa sätt garantera att alla barn redan från början hänger med.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontakt

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm
dyslexiforeningen.stockholm@gmail.com