En konferens om språkstörning

  •  
Tid
2019-11-06
Typ
Språkutveckling
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-11-05
Arrangör
Skolporten

Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

På konferensen medverkar:
Julia Andersson, skollogoped
Eva-Kristina Salameh, leg logoped och med. dr.
Hanne Uddling, leg logoped
Carmela Miniscalco, universitetssjukhusöverlogoped

Konferensen berör bland annat:
* Insatser som möjliggör språkligt lärande för alla elever trots språkstörning.
* Flerspråkighet och språkstörning.
* Hur ser relationen mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning ut?
* Relationen mellan språkstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

2 495 kr

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=443144

Kontakt

Mariam Gorji
08-56226816
mariam.gorji@skolporten.se