Flerspråkighet i förskolan

  •  
Tid
2014-04-24 08:30 - 16:00
Typ
Språkutveckling, Svenska, Språkutveckling
Plats
Hantverkargatan 2F lokal Insikten Utbildningsförvaltningen
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2014-04-15

Två heldagars fortbildning för dig som behöver baskunskaper i förskolans språk och kunskapsutvecklande arbete med inriktning på flerspråkighet. Obs! Två heldagar 24/4 och 15/5

Språkforskningsinstitutet erbjuder en tvådagarskurs om uppdraget och arbetet kring flerspråkighet i förskolan. På träffarna utgår man bland annat från Skolverkets referensmaterial "Flerspråkighet i förskolan" och "Flera språk i förskolan"

Innehåll:
- Vad säger forskning
- Modersmålets betydelse
- Interkulturellt förhållningssätt
- Samarbete hem och förskola
- Språkutvecklande arbetssätt
- Uppföljning

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan för anställda i kommunala förskolor

Anmälan för anställda i fristående förskolor

Kontakt

Karin Wallin
08-508 201 30
karin.e.wallin@stockholm.se