Flerspråkighet och språkutvecklande ämnesundervisning

  •  
Tid
2013-12-05 08:30 - 2013-12-06 16:15
Typ
Språkutveckling, Språkutveckling
Plats
Fazer Restaurang & konferens Fleminggatan 18
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2013-10-31

Nu arrangerar Skolporten en konferens som fokuserar på flerspråkighet och språkutvecklande ämnesundervisning. Dagarna berör bland annat ämnen som vardagsspråk och skolspråk, dyslexi och flerspråkighet, digitala verktyg i språkstödjande syfte och genrepedagogik.

Konferensen berör bland annat:

 • Hur kan du arbeta med språkutvecklande undervisning i alla ämnen?

• Hur lär man sig och hur lär man sig på ett andraspråk?

• Vad säger forskningen om dyslexi och tvåspråkighet?

• Så kan digitala verktyg stödja elevernas språkutveckling

• Genrepedagogik – sätt fokus på språk och text i alla ämnen

• Likvärdig bedömning – går det att mäta elevens ämneskunskap utan relation till språkkunskaperna?

• Processbarhetsteorin i fokus – hur ser sambanden ut mellan undervisning och lärande?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

2995 kr

Anmälan

http://event.skolporten.se/event-registration/?ee=47

Kontakt

Linda Jansson
08-562 268 01
linda.jansson@skolporten.se