Myter om forskning och flerspråkighet

  •  
Tid
2013-04-19 13:00 - 15:00
Typ
Språkutveckling, Svenska, Elever i behov av särskilt stöd, Förskola, Språkutveckling, Svenska som andraspråk, Skolforskning
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sista anmälningsdag
2013-04-08

Myter om forskning och flerspråkighet

Föreläsning med Gisela Håkansson, professor i lingvistik på Lunds universitet. Hon har i 25 år forskat i ämnen som förstaspråksinlärning, andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkstörning.

Exempel på frågor som Gisela Håkansson fördjupa sig i:
Skiljer sig enspråkig från flerspråkig språkutveckling?
Vad karakteriserar språket hos barn med språkstörning?

När: fredag den 19 april
Tid: 13:00-15:00
Var: Hantverkargatan 2F lokal Eftertanken

Föreläsningen bekostas av Utbildningsförvaltningen/Språkforskningsinstitutet och vänder sig till speciallärare/specialpedagoger i kommunal verksamhet.

Anmälan är bindande

Till dig som arbetar i skolan
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=59313

Till dig som arbetar i förskolan
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=59860

Ett axplock av all den litteratur som skrivits av Gisela Håkansson:
Introduktion till sociolingvistik
Gisela Håkansson, Catrin Norrby, 2010
Vårt språk påverkas av en mängd olika faktorer: var i landet vi vuxit upp, vilken socialgrupp vi tillhör, hur gamla vi är, vilket kön vi har etc. De flesta människor varierar också sitt språk efter situation och samtalspartner.

Det här är en introduktion till det spännande området sociolingvistik, som är förhållandet mellan språk och samhälle. Här kan man läsa om förhållandet mellan språk och plats, klass, kön, ålder och etnicitet. Man kan också läsa om flerspråkiga samhällen och tvärkulturell[...]

Språkinlärning och språkanvändning: svenska som andraspråk i och utanför Sverige Catrin Norrby, Gisela Håkansson, 2007
Den här boken handlar om andraspråksinlärning och flerspråkighet, både i och utanför Sverige. Dess tillkomst kan delvis ses mot bakgrund av hur det svenska samhället, och därmed utbildningsbehoven, förändrats under de senaste decennierna. Ett syfte med boken är att presentera några centrala delar av forskningen om andraspråk och flerspråkighet för en varierad läsekrets. Boken syftar också till att ge en samlad framställning av de viktigaste resultaten från forskningsprojektet Svenska i och utanför Sverige.

Tvåspråkighet hos barn i Sverige
Gisela Håkansson (Häftad)
Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne i Sverige idag och diskuteras både inom skolaoch forskning. I den här boken sammanfattas de senaste tjugo årens internationella och svenska forskning om tvåspråkighet hos barn. Bland ämnen som behandlas ingår språkval, kodväxling, språkutveckling och språkförlust. Boken ger ett brett perspektiv på tvåspråkighet i Sverige förr och nu och beskriver situationen för samisktalande och finsktalande inhemska minoriteter, barn som invandrat, barn som läser engelska i skolan och döva barn som är tvåspråkiga i teckenspråk och svenska.

Endast ett fåtal platser.

Välkomna!

Målgrupp för händelsen
Pedagoger anställda i Stockholms stad
specialpedagoger och speciallärare anställda i Sthlms stads förskolor och skolor

Kostnad
Kostnadsfritt.

Kontakt
Karin Wallin
0761220130
sprakforskning@stockholm.se