Språkstörning och språklig sårbarhet

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  
Tid
2019-01-21 08:30 - 2019-01-22 16:30
Typ
Språkutveckling
Plats
Citykonferensen - Ingenjörshuset
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-01-21
Arrangör
Kompetento AB

Anpassade lärmiljöer och inkluderande arbetsmetoder för alla elevers språkliga lärande

- Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet elever med språkstörning – visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet.

- Språkstörning hos flerspråkiga elever – strategier där den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken för rätt stödinsatser.

- Säkra konkret och strukturerat stöd utifrån eleven förutsättningar, kunskapskraven och de krav som ställs i klassrummet.

- Framgångsrika arbetsmetoder som stärker begreppsbildningen och ökar ordförrådet – senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning.

- Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör ökat lärande trots språkstörning– forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt.

SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNINGSEFTERMIDDAG DEN 22 JANUARI

”Effektfullt utvecklingsarbete och handledning kring språkstörning och språklig sårbarhet”

- under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Ta del av en inspirerande eftermiddag där du som ger dig praktiska arbetssätt och strategier som tar handledningen och utvecklingsarbetet till nästa nivå. Ta del av strategier om hur du förskjuter fokus från individen till uppdraget och där målet är att utveckla en lärmiljö och undervisning som är tillgänglig för varje elev.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger i Sverige

Kostnad

Konferens: 6995 kr. Före 19 december: 5995 kr. Fördjupning: 2495 kr. Konferens + fördjupning: 9490 kr. Före 19 december: 7990 kr. Före 26 oktober: 6990 kr.

Anmälan

http://kompetento.se/anmalan/

Kontakt

Camilla From
072-278 28 92
info@kompetento.se