Språkutvecklande undervisning i förskoleklass

  •  
Tid
2019-05-13
Typ
Språkutveckling, Svenska
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass)
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Gör ditt klassrum till en stimulerande språkmiljö

Om vi inte arbetar metodiskt för att utveckla elevers språkutveckling får det effekter på deras kunskapsutveckling och lärande. Därför måste vi skapa en språkmiljö som stimulerar lärande och tänkande. Fortbildningen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om hur du gör eleverna språkligt aktiva. Du får också ta del av specialpedagogisk kunskap rörande elever med sen eller annorlunda språkutveckling. Välkommen till en fortbildning som ger dig kunskaper om hur du arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

- Utveckla språket med språklekar
- Så skapar du en stimulerande språkmiljö
- Gör eleverna språkligt aktiva

Målgrupp för händelsen

Lärare i förskoleklass, skolledare

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskoleklass/kurser/sprakutvecklande-undervisning-i-forskoleklass

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se