Workshop - Goda exempel och diskussion utifrån förskolans genrearbete

  •  
Tid
2015-03-25 08:30 - 11:00
Typ
Språkutveckling, Språkutveckling
Plats
Hantverkargatan 3A 1tr
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2015-03-18

Workshopstillfället vänder sig till dig som deltagit på Kristina Ansaldos (från Språkforskningsinstitutet) föreläsning "Vad och varför genrearbete i förskolan", men även till dig som har viss kännedom om ämnet och vill fördjupa dig.

Utbildningsförvaltningen gör en satsning på att sprida kunskap om innebörden med genrearbete i förskolan. Dessa frågor är vad vi från språkforskningsinstitutet utgått ifrån: vad är genrepedagogik, vad innebär det i förskolan, hur kan det bli ett gynnsamt arbetssätt?
I Stockholms stads förskoleprogram står det "Arbetet ska vara en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet, ingå så långt som möjligt i förskolans olika aktiviteter och utgå från olika språkgenrer", men även i Lpfö nämns begreppen.
Vid detta tillfälle kommer två konkreta arbeten från förskolan att delges och diskuteras.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Vänder sig till: förskolechefer, pedagogiska ledare, nyckelpersoner, pedagoger i kommunala förskolor

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Karin Wallin
508 20 130
karin.e.wallin@stockholm.se