Workshop Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, F–åk 3

  •  
Tid
2016-09-01 13:30 - 16:00
Typ
Surfplattor och appar i skolan
Plats
Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2016-08-29
Arrangör
Skolstöd, Skoldatateket

Under denna workshop får du se möjligheterna med Ipad ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Du får även tips på användbara och aktuella appar som kan vara bra för alla elever men extra användbara för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Obs: Workshopen innefattar två tillfällen, torsdag 1 september och torsdag 22 september

Tillfälle 1: En Ipad kan vara ett bra stöd för eleven i den
tidiga läs- och skrivinlärningen. Låt eleverna träna fonologisk
medvetenhet på ett strukturerat sätt, lära in bokstäver genom lek
och skriva med stöd av uppläsning. Du får också tips på hur alla
elever i klassen kan erbjudas utmanande träning på lämplig nivå,
vilket bidrar till en inkluderande klassrumsmiljö.

Tillfälle 2: Förutom träning krävs att elever i läs- och skrivsvårigheter
tidigt erbjuds möjligheter till kompensation och
alternativ kunskapsinhämtning så att inte läs- och skrivsvårigheterna
försvårar möjligheterna till inlärning. Du får se appar och
inställningar som kan användas för detta och du får prova på hur
en Ipad på ett lustfyllt sätt kan användas för varierad redovisning
av skolarbeten.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Förkunskaper: Du behöver grundläggande kunskaper i hanteringen av Ipad.

Kostnad

Kostnadsfritt.Vid oanmäld frånvaro faktureras skolan 350 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=97873

Kontakt

Skoldatateket Stockholm
skoldatateket@stockholm.se