Genrepedagogik i sfi-undervisningen

  •  
Tid
2019-04-02 09:00 - 16:30
Typ
Svenska som andraspråk
Plats
Stockholm
Årskurser
Vuxenutbildning
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

Välkommen till en kurs som ger dig grundläggande kunskap om hur du undervisar utifrån genrepedagogik och med hjälp av cirkelmodellen.

- Så blir genrepedagogiken en röd tråd genom utbildningen
- Stärk elevernas lärande med cirkelmodellen
- Lär dig mer om individanpassad stöttning och formativ återkoppling

Målgrupp för händelsen

Sfi-lärare, modersmålslärare, skolledare

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/formular/kurs?eid=7489

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se