Bli en nordisk språkpilot!

  •  
Tid
2013-11-20 00:00 - 2013-11-24 00:00
Typ
Svenska
Plats
Luseby, Oslo
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2013-10-15

Är du grundskolelärare och intresserad av undervisning i nordiska språk som modersmål eller som främmande språk?

En språkpilot är en lärare som fokuserar på de nordiska grannspråken och kan hjälpa sina kollegor med att organisera undervisningen och ge råd om material och metoder. En språkpilot bidrar också till att upprätthålla kunskapen om den nordiska litteraturen och kulturen .

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en inblick i de nordiska språken  och har utvecklat en didaktik och metodik för att på ett funktionellt sätt inkludera ämnet. 

Kursen hålls från onsdag 20 november till söndag 24 november.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt. Resan bekostas av kursdeltagaren.

Kontakt

Lis Madsen,
lima@ucc.dk