Fortbildning för dig som är gymnasielärare i svenska

Tid
2017-01-30 08:30 - 2017-01-31 14:40
Typ
Svenska
Plats
Näringslivetshus
Årskurser
Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-01-30
Arrangör
Konferens

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i Gy 2011 sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet.

På konferensen medverkar:

Anders Olsson, professor emeritus i litterarutvetenskap
Martin Ahlstedt, gymnasielärare i svenska
Maria Lim Falk, filosofie doktor i nordiska språk
Åsa Edenfeldt, gymnasielärare i svenska, engelska och psykologi
Gunilla Almström Persson, filosofie doktor i nordiska språk, lektor i svenska och retorik
Sara Lövestam, sfi-lärare och författare
Bibi Jonsson, professor i litteraturvetenskap
Jack Werner, journalist

Konferensen berör bland annat:

• Vetenskapliga perspektiv och praktiska exempel på vetenskapligt skrivande
• Att skapa skönlitterärt läsande elever – framgångsfaktorer och utmaningar
• Kreativ grammatikundervisning med glädje i fokus
• Att skapa källkritiska elever – ta demokratiuppdraget på allvar
• Litterär kanon – ett bidrag till svenskundervisningen?
• Retorikens kraft – förmågan att argumentera och påverka
• Nya infallsvinklar i litteraturens historia

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Samtliga pedagoger i hela Sverige är välkomna!

Kostnad

Boka-tidigt-pris:3495 kr ex moms

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/374750

Kontakt

Mariam Gorji
0760386548
mariam.gorji@skolporten.se