Grundskolans yngsta elever skapar tillsammans berättelser med digitala verktyg.

  •  
Tid
2019-01-30 14:00 - 16:30
Typ
Svenska, Språkutveckling
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2019-01-25
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Är du nyfiken på hur sexåringar och elever i de allra första skolåren skapar berättelser med digitala verktyg!? Vilka didaktiska utmaningar ställs lärare inför?

Föreläsningen "Kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg" tar sin utgångspunkt i Ewas avhandlingsprojekt som undersöker sexåringars kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg i förskoleklassens literacy-praktik. Under de första åren i skolan är det vanligt att berättargenren på olika sätt används som en väg in i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Språket, både det muntliga och kroppsliga, men även symboler, färg och form har en central plats i barns eget berättande. Föreläsningen diskuterar utifrån avhandlingens resultat vilket samspel och estetiska uttryckssätt som görs möjliga eller försvåras i aktiviteter med och runt teknologin. Med stöd i resultaten och i annan forskning diskuteras även vilka didaktiska utmaningar förskollärare och lärare i de allra första skolåren ställs inför och hur de kan stötta barns skapande av berättelser med digitala verktyg.

Ewa Skantz Åberg, fil.dr., har en lärarexamen i svenska för grundskolans tidigare år. Hon har varit verksam som lärare i förskoleklassen och i de första skolåren. Nu undervisar Ewa bland annat på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=115985

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se