Läsa för integration - Pedagog Stockholm

Läsa för integration

  •  
Tid
2018-05-23 08:30 - 19:00
Typ
Svenska, Svenska som andraspråk, Skolbibliotek
Plats
Tom Tits Experiment, Storgatan 33 Södertälje
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4
Sista anmälningsdag
2018-05-09
Arrangör
Läsa för integration

Heldagskonferens där du får ta del av hur vi arbetar läs-, litteratur och kulturfrämjande. I programmet finns bland annat forskare och kulturarbetare som på olika sätt lyfter aspekter av läsning, språk och skapande.

Välkommen till en heldagskonferens där du får ta del av hur vi arbetar läs-,
litteratur och kulturfrämjande. I programmet finns bland annat forskare och
kulturarbetare som på olika sätt lyfter aspekter av läsning, språk och
skapande. Du får också ett eget exemplar av vår nyutkomna bok ”Läsa för
integration – en metodhandbok” som beskriver vår metod och arbetssätt.

Läsa för integration är en öppen läs-, litteratur- och kulturfrämjande
verksamhet för barn 3 - 11 år och deras medföljande vuxna. Vår läsfrämjande
metod är skapad för en läsovan målgrupp och barn med hybrida identiteter
och flerspråkighet. Metoden fungerar tack vare för att vi håller trösklarna låga
och lägger stor vikt vid medskapande och representation av deltagarna.

Konferensen riktar sig till dig som är pedagog, bibliotekarie, verksam i
idéburen sektor, politiker och tjänstemän från offentlig sektor och/eller på
andra sätt arbetar med folkbildning, demokrati, delaktighet, integration och
barns rätt till meningsfull fritid.

Anmälan sker genom att maila info@lasaforintegration.se, ange namn,
telefonnummer, e-post och organisation. Uppge också om du behöver
specialkost och/eller andra tillgänglighetsmedel. Betalning sker genom att
sätta in 325 kr på bankgiro 5267-2938. Ange ditt namn vid betalning.
I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och boken ”Läsa för integration
– en metodhandbok”

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

325 kr

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Berolin Deniz
info@lasaforintegration.se