Nationellt Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, åk 1-3

  •  
Tid
2019-03-04 13:30 - 16:30
Typ
Svenska, Bedömning och betyg
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2019-02-20
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Du får en teoretisk och praktisk genomgång av Skolverkets ”Nationellt Bedömningsstöd” i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–3

Sedan 1/7 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets Nationellt Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1. Skolverket publicerade 3/7 -18 en reviderad version av bedömningsstödet som ger dig som lärare ett ännu tydligare underlag för bedömning, analys av bedömningar och mer information om vilket stöd som kan behöva sättas in.
Bedömningsstödet har tagits fram för att ge konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
Under seminariet kommer vi att introducera bedömningsstödet, ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med materialet samt göra praktiska bedömningar.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119729

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se