Seminarium svenska och svenska som andraspråk

  •  
Tid
2018-05-03 14:30 - 17:00
Typ
Svenska, Svenska som andraspråk
Plats
Bolindersalen, Bolindersplan 1
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-04-25
Arrangör
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Fou-enheten

Välkommen till ett seminarium kring styrdokuments- förändringarna i ämnena svenska och svenska som andraspråk

Anna-Maija Norberg, lektor och Birgitta Thorander, utvecklingslärare, presenterar förändringarna i kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Att läsa på, mellan och bortom raderna, är viktiga förmågor även när det gäller styrdokumenten. Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska på gymnasiet och tidigare undervisningsråd på Skolverket med inriktning mot digitaliseringsfrågor, diskuterar i sin föreläsning hur vi förhåller oss till skrivningar i våra styrdokument med fokus på svenskämnet.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://pedagog.stockholm.se/PageFiles/172651/Inbjudan%20svenska%20sv%20som%20andraspr%c3%a5k.pdf

Kontakt

Birgitta Thorander
birgitta.thorander@stockholm.se