Språket på väg - tre perspektiv: forskarens, lärarens och elevens

  •  
Tid
2019-05-15 15:45 - 17:45
Typ
Svenska, Svenska som andraspråk
Plats
Hantverkargatan 2F, Insikten
Årskurser
6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2019-05-10
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Föreläsningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsstöd "Språket på väg"

Ewa Bergh Nestlog inleder med forskarperspektiv på bedömningsstödet ”Språket på väg”.
Inga-Lill Mårtensson och Helena Pärpe, Sturebyskolan, presenterar i föreläsningen hur de arbetar med bedömning i svenska i åk 7-9. Det blir praktiknära exempel på hur lärare kan arbeta på vetenskaplig grund med materialet ” Språket på väg”. Vi får veta mer om ”hur det blir när de gör som de gör” och de utvecklar ett begrepp de använder; begreppet ”skav”. Begreppet handlar om allt de vill och planerar för sina elever och sin undervisning men som inte riktigt blir som de tänkt.
Vi får veta mer om hur de arbetar med områdena ”samtala och lyssna, läsa och skriva” med tips om hur man lättast gör för att komma igång samt lite prova-på med matriserna.
Föreläsningen ger dig inblickar i litteratursamtal, lässtrategier, metareflektioner och Inga-Lill och Helena delar med sig av sina och elevernas reflektioner.

Avslutningsvis knyter Ewa, Inga-Lill och Helena ihop föreläsningen. Utrymme kommer också att ges för frågor och diskussioner tillsammans med Ewa, Inga-Lill och Helena.

Inga-Lill och Helena har under läsåret 2018/19 undervisat i åk 7-9.

Presentation av föreläsarna:
Ewa Bergh Nestlog, fil.dr. Linnéuniversitet, Växjö.
Inga-Lill Mårtensson, legitimerad lärare svenska, Sturebyskolan, Stockholm.
Helena Pärpe, legitimerad lärare svenska, Sturebyskolan, Stockholm.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123630

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se