Utveckla och fördjupa ditt arbete med LegiLexi!

  •  
Tid
2019-03-05 14:00 - 16:00
Typ
Svenska, Bedömning och betyg
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sista anmälningsdag
2019-02-21
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Du får möjlighet att utveckla och fördjupa dina analyser av dina elevers resultat i kartläggningen med LegiLexi.

Du som tidigare deltagit i någon av LegiLexis presentationer får nu möjlighet att delta i en uppföljning med fokus på analyserna av elevernas resultat. Detta ger i sig ett stöd till ett formativt arbetssätt.

Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi, håller i eftermiddagen den 5e mars kl 14-16. Vi är hos oss på Medioteket, Trekantsvägen 3. Sofia tar med sig olika elevfall som vi arbetar praktiskt med i grupp för att genomlysa och utveckla analysen. En styrka i programmet är att läraren, när eleven har gjort sina uppgifter, får en analys där denne ser elevens starka och svaga sidor och utifrån dessa kan lägga upp den fortsatta undervisningen, anpassa till enskilda elever och kanske också gruppera eleverna efter vad de behöver.

Om du tar med dig egna exempel ur resultatdelen får du möjlighet att arbeta med dessa. Vi tror att eftermiddagen kommer att kännas mer meningsfull och relevant om alla deltagare har arbetat med LegiLexi. Helst ska du ha hunnit genomföra två testomgångar.

Denna eftermiddag genomförs i samarbete mellan Sofia Norén, Toura Hägnesten och Skoldatateket Stockholm (Camilla Liljedahl, Karin Källander och Sara Lindqvist).

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119559

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se