Teknik 2 Digital kompetens och digitala verktyg

  •  
Tid
2018-04-16 14:30 - 17:00
Typ
Teknik, Programmering
Plats
Vetenskapens Hus, lokal Cleve, Roslagstullsbacken 29
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2018-04-09
Arrangör
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Fou-enheten

Lärare som undervisar i teknikämnet i Stockholms stads grundskolor är välkomna att anmäla sig till detta seminarium om digital kompetens i teknikklassrummet

Digital kompetens och digitala verktyg i
teknikklassrummet 2:

Undervisning och lärande
I detta seminarium ges några exempel på hur programmering kan
användas i undervisningen för att stötta elevers lärande i teknik.
Vi kommer även att titta närmare på modulen ”Digitala världen, årskurs
1-9”.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://pedagog.stockholm.se/PageFiles/172651/Inbjudan%20seminarieserie%20i%20teknik%c3%a4mnet%202%20Undervisning%2016%20april%20%20Ny%20pdf.pdf

Kontakt

Per Anderhag
per.anderhag@stockholm.se