KI-utbildning om Våld i nära relationer

  •  
Tid
2018-08-30 00:00
Typ
Trygghet och studiero
Plats
Adress: Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna, lokal Erling Persson-salen i Aula Medica
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-08-10
Arrangör
Socialförvaltningen

Stockholm vill ge medarbetare ökad kunskap kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla medarbetare och chefer som i sitt arbete möter, barn, ungdomar, vuxna eller äldre har nu möjlighet att gå en uppdragsutbildning på Karolins

I KI-utbildningen får du en bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Utbildning arrangeras av Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms stad och består av 2 halvdagsföreläsningar samt ett webbaserat material. Utbildningen som är kostnadsfri berättigar till 3 högskolepoäng.

Kursansvariga

Björn Tingberg, specialistsjuksköterska, Med. Dr, Karolinska Institutet

Catharina Ahlsten, specialistsjuksköterska Barn och Ungdom, Fil.mag. i omvårdnad, Barnmisshandel Barnskyddsteamet.

Målgrupp

KI-utbildningen vänder sig till dig som är medarbetare eller chef i en verksamhet som arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 10 augusti 2018. I anmälan behöver du ange korrekt mejladress och personnummer. Platser fylls på i turordning.

Välj ett av följande alternativ:
Alternativ 1 förmiddagsföreläsningar:
Torsdag 30/8 och torsdag 29/11, kl 9.00-12.00

Alternativ 2 eftermiddagsföreläsningar
Torsdag 30/8 och torsdag 29/11, kl 13.00-16.00

Vi ber dig vara noggrann i val av förmiddags- eller eftermiddagsföreläsningar. Karolinska Institutet har inte möjlighet att i efterhand ändra tillfälle. Om du behöver byta måste du själv byta plats med en kollega.

Tid och plats

Adress: Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna.
Lokal: Erling Persson-salen i Aula Medica
Hitta hit: https://ki.se/om-ki/konferens-och-moten-i-aula-medica

Inför utbildningen
Vi rekommenderar att du inför kursstart genomför den grundläggande webbutbildningen Våld i nära relationer.

Börja webbutbildningen: http://webbkursomvald.se/
Så här gör du: Skapa ett konto med en e-postadress och valfritt lösenord och logga in.
Tid och plats: Webbutbildningen kan du påbörja när det passar dig. Kursen kan genomföras enskilt eller i grupp, exempelvis i samband med APT.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=F87YVR (anmälan till förmiddagsföreläsningar) https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=4PUS011 (anmälan till eftermiddagsföreläsning)

Kontakt

Marie Heasert
marie.haesert@stockholm.se