Workshop kring MVP (mentorer i våldsprevention)

  •  
Tid
2018-01-25 15:00 - 17:00
Typ
Trygghet och studiero
Plats
Stockholm city conference centre, Drottninggatan 71B
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-01-10
Arrangör
Utbildningsförvaltningen i samarbete med SLK och MÄN

En workshop om MVP - mentorer i våldsprevention

Välkomna till denna workshop kring MVP (Mentorer i våldsprevention) för yrkesverksamma som möter barn och unga – rektorer, lärare, fritidspersonal, fältare m fl. Syftet med workshopen är att du som är intresserad av att starta ett MVP-arbete i din verksamhet ska få mer kunskap och förståelse för vad MVP är i praktiken och hur det kan utveckla er verksamhet. Under workshopen får du lära dig mer om förändringsidéerna bakom MVP och testa övningar ur materialet.

Workshopen leds av organisationen MÄN.

Om MVP
MVP är ett utvärderat program med genusförändrande ansats som syftar till att förebygga könsbaserat våld. Arbetet med MVP bedrivs utifrån stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som antogs av kommunfullmäktige våren 2017 samt utbildningsförvaltningens uppdrag att bedriva ett våldspreventivt arbete i stadens skolor. Ett effektivt våldspreventivt arbete inkluderar flera verksamheter
lokalt som te x skola, fritidsverksamhet, fältare, civila samhället (t ex idrottsföreningar), föräldrar m fl.

Utbildningsförvaltningen har skrivit ett avtal med organisationen MÄN för att samordna stödet till skolor som redan påbörjat ett våldspreventivt arbete utifrån MVP och att stötta nya stadsdelar. I arbetet med MVP samarbetar utbildningsförvaltningen med stadsledningskontoret.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=109555&init=1&response=MTs3YjQyYTRmM2VhYWFiMjI0YzU4ZTc4YTBiOWJkNjNmMDAzYmI0NjY0Ozc7NDE3NDkwNw%3D%3D

Kontakt

Susannah Sjöberg
susannah.sjoberg@stockholm.se