Den formativa verktygslådan åk F-3

  •  
Tid
2019-04-01
Typ
Verktyg för formativ bedömning, Bedömning och betyg
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Utveckla din bedömning

Om vi inte kan synliggöra vad eleverna har lärt sig av vår undervisning blir det en utmaning att planera undervisning som utvecklar deras lärande. Utgångspunkten för den formativa bedömningen är ju inte att utvärdera elevens förmågor utan att hjälpa eleven lära sig mer. Med formativ bedömning får vi ett arbetssätt som stödjer elevernas utveckling och verktyg som hjälper oss att undervisa med detta i fokus. Välkommen till en fortbildning som hjälper dig utveckla förhållningssätt och konkreta arbetssätt för bedömning som utvecklar eleverna. Du får också förståelse för BFL:s relation till grit och ett dynamiskt mindset, en relation som är nödvändig för att lyckas. Kom och träna dig i Dylan Wiliams formativa verktygslåda.

Målgrupp för händelsen

Lärare i årskurs F-3

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskoleklass/kurser/den-formativa-verktygsladan-ak-f-3

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se