Gör karriär som lärare i Stockholms stad

  •  

Sanna Wettergren har gjort karriär i Stockholms stad och är idag lektor på Engelbrektsskolan.Sanna Wettergren har gjort karriär i Stockholms stad och är idag lektor på Engelbrektsskolan.

Inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad finns knappt tusen lärare med karriärtjänsterna förstelärare eller lektorat, de senare är lärare med forskarexamen.

Karriärtjänstreformen, som riksdagen beslutade om i juni 2013, syftar till att de skickligaste lärarna ska kunna göra karriär i klassrummet och utveckla god undervisning så att eleverna får förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Så här blir du förstelärare eller får ett lektorat

För att kunna bli förstelärare eller få ett lektorat krävs att vissa krav och kvalifikationer är uppfyllda.

För båda befattningarna krävs att läraren är legitimerad och dokumenterat yrkesskicklig. Skolverket har ställt upp ett antal minimikrav och utbildningsnämnden i Stockholms stad har beslutat om ett antal kvalifikationskrav, vilka gäller både förstelärare och de som får ett lektorat.

För att lärare ska kunna söka lektorat krävs att läraren har tilldelats titeln lektor i Stockholms stad, eller sedan tidigare har en lektorslegitimation från Skolverket, eller erhållit titeln av en annan huvudman. Här hittar du ansökningshandlingar och handläggningsrutiner.

Gemensamt för förstelärare och lektorat

För förstelärare och lektorat ska det upprättas en roll- och ansvarsbeskrivning som dels är gemensam för hela förvaltningen och dels  rör den skola där tjänsten finns.

Förstelärare och de som har lektorat ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisningen. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisningen, ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme.

Förstelärare och de som får ett lektorat ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:

  • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat,
  • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling,
  • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära,
  • kunskapsutveckling för egen del, kollegors del samt för professionen som helhet,
  • att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ytterligare karriärvägar i Stockholms stad

I Stockholms stad finns det andra möjligheter för lärare, som vill kunna synliggöra sin yrkesskicklighet, att genomgå ett meriteringsprogram. I programmet dokumenterar läraren sin yrkesskicklighet vilket ger rektor stöd i sin bedömning av den särskilt yrkesskicklige läraren. Minst två gånger varje år startar nya meriteringsprogram. Läs mer om meriteringsprogrammet här.

Förutom de av regeringen beslutade karriärvägarna, förstelärare och lektor, har utbildningsnämnden sedan tidigare fattat beslut om att lärare ska ha möjlighet att göra karriär på annat sätt än genom att bli chef.

Sedan länge har en lärares väg till skolledare varit välkänd och tydligt formulerad i ett chefsspår. Men för lärare som vill göra karriär inom det pedagogisk/didaktiska spåret har det varit desto mer diffust. Nu har det spåret gjorts mer tydligt och transparent.

Utvecklingslärare

Idag har utbildningsförvaltningen ytterligare ett antal lärare i karriärtjänst som arbetar med olika uppdrag med stöd i beslutad FoU-strategi. Det är utvecklingslärare inom matematik, NO, och Svenska som andraspråk. Det är lärarcoacher och lärare som leder sina kollegor i lesson/learning studies – under vetenskaplig ledning – för att nämna några. Dessa tjänster har varit utlysta via annons och sökbara genom lediga jobb.

Allmänna frågor:
Ingela Hyddmark,  ingela.hyddmark@​stockholm.se08-508 338 50

Kontakt

Lediga lärarjobb

Här kan du direkt se och söka lediga lärarjobb i Stockholms stad.

Dennis Serwadda är förstelärare på Sturebyskolan.

Dennis är förstelärare på Sturebyskolan

Han menar att karriärtjänster är ett lyft för en lärarkår som ofta får ta oförtjänt stryk. Samtidigt är Dennis Serwadda, förstelärare på Sturebyskolan, tydlig med att det finns många lärare som gör oerhörda insatser utan att det uppmärksammas. 

Läs mer om att jobba i stan

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som lärare i Stockholms stad.

Senast uppdaterad 20 februari 2018