Karriärvägar

  •  

Investera i ny kunskap - ett lyft för din karriär

Här samlar vi allt som handlar om läraruppdraget, kompetensutveckling och möjligheter till karriär i läraryrket.

- Vi får bra stöd och det finns många nyttiga utbildningar, berättar Karin Peterson, biträdande rektor på Gustav Vasa skola

Världens bästa skola behöver världens bästa skolledare

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet.

Sanna Wettergren har gjort karriär i Stockholms stad och är idag lektor på Engelbrektsskolan.

Gör karriär som lärare i Stockhoms stad

Stockholms stad satsar stort på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Redan nu arbetar ca 1000 förstelärare och ca 30 lektorer på Stockholms stads skolor och fler kommer det att bli.