Karriärvägar

  •  

PS karriärvägar

Som lärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Du får tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Du kan bli VFU-handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor, lärarcoach och forskare.

Du får också möjlighet att röra dig inom en stor organisation därmed tillgång till en bred skara skolor med olika pedagogiska inriktningar och en mångfald av pedagogisk utveckling. Alla lärare i Stockholms stad har tillgång till aktuell forskning och senaste nytt inom utbildningsfrågor.

Louise Karlsson menar att det var ett naturligt steg att gå vidare och arbeta som biträdande rektor eftersom hon är intresserad av skolutveckling. ”Av utbildningsförvaltningen får jag en bra chefsutbildning och annan form av stöd och kompetensutveckling”, säger hon.

Skickliga chefer är avgörande för skolan

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet.

Sanna Wettergren har gjort karriär i Stockholms stad och är idag lektor på Engelbrektsskolan.

Gör karriär som lärare i Stockhoms stad

Stockholms stad satsar stort på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Redan nu arbetar ca 1000 förstelärare och ca 30 lektorer på Stockholms stads skolor och fler kommer det att bli.