Marie har hittat sin roll som förstelärare

  •  

Marie Kihlberg visar eleverna hur man gör egna webbsidor med hjälp av det interaktiva verktyget Active Textbook. Från vänster Alva Linder, Sarah Ullskog, Stina Jansson och Filippa Olsson.Marie Kihlberg visar eleverna hur man gör egna webbsidor med hjälp av det interaktiva verktyget Active Textbook. Från vänster Alva Linder, Sarah Ullskog, Stina Jansson och Filippa Olsson.

Förstelärarreformen har mötts av en del kritik och uppfattats som otydlig när det gäller både förstelärarnas uppdrag och på vilka grunder de utses. Men det finns också exempel på förstelärare som hittat sin roll, uppskattas av kollegerna och verkligen gör pedagogisk skillnad inom sitt ämne.

Marie Kihlberg är förstelärare på Hässelby villastads skola. Hon undervisar i svenska och svenska som andraspråk och har gjort det i närmare 20 år. Som förstelärare leder hon ämneskonferenserna för 14 svensklärare och driver två utvecklingsprojekt som hon tagit initiativ till tillsammans med sina kollegor.

– Vi gjorde en omröstning i kollegiet och valet föll på genrepedagogik, ett språkutvecklande arbetssätt och att öka elevernas läsförståelse. Så jag tycker att jag har fått utforma mitt uppdrag som förstelärare ganska fritt.

Hon utmanar gärna sig själv för att inspirera eleverna till lärande eller att utveckla ämnet. Tidigt, utan att vara särskilt digitalt kunnig, vågade hon pröva digitala pedagogiska resurser som spreds och delades på nätet. I dag är digitala verktyg en självklarhet i hennes undervisning och hon delar frikostigt med sig till kolleger.

Välförberedda ämneskonferenser

Ämneskonferenserna är väl förberedda. Marie skickar i god tid ut en dagordning med länkar till förslag på läsning så att alla ska få en chans att förbereda sig. Dessutom förbereder hon även en kortare föreläsning så att de som inte hunnit läsa in sig ska känna sig delaktiga och få ut någonting av konferensen.

– Även om det innebär merarbete för mig så är det värt besväret. Konferenserna blir så mycket bättre.

Hon tror att det är just hennes sätt att lägga upp ämneskonferenserna som gjort henne uppskattad i kollegiet. Hon har lagt ner ett förarbete som var och en annars skulle ha tvingats avsätta tid för på egen hand.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm nr 4 2016.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Senast uppdaterad 2 november 2016