Förstelärare med sikte på att bli rektor

  •  

Armi Tulldahl är förstelärare på Internationella Kunskapsgymnasiet. Armi Tulldahl är förstelärare på Internationella Kunskapsgymnasiet.

Kollegial handledning och lärares yrkesskicklighet har varit i fokus för Armi Tulldahl under det första året som förstelärare på Internationella Kunskapsgymnasiet. Hon tror att de nya karriärtjänsterna är startskottet för att läraryrkets status ska höjas.

Armi Tulldahl är lärare i svenska och franska på Internationella Kunskapsgymnasiet, en fristående skola i Liljeholmen med cirka 260 elever. Vägen till att bli förstelärare gick via meriteringsprogrammet Arete.

– Min rektor uppmanade mig att söka och jag blev en av dem som fick gå. Praxis inom företaget var sedan att alla meriterade lärare skulle bli förstelärare.

Hennes uppdrag som förstelärare är formulerat i samråd med skolans rektor och går ut på att handleda två kollegor.

– Det gör jag i form av kollegiala samtal som handlar om olika saker i undervisningssituationen. Hur lägger man bäst upp sin planering? Hur ser man att eleverna har lärt sig och att man har fått med sig alla? Hur arbetar man med examination? Först efter flera år i yrket får man den färdigheten att hålla alla bollar i luften samtidigt.

Den kollegiala handledningen gör Armi Tulldahl utöver sina ordinarie kurser. Hon har ingen tid avsatt för sitt försteläraruppdrag.

– Jag försöker i samråd med mina kollegor och elever få ihop tiden så att det gynnar oss alla och skolan. Ibland behöver jag åka iväg och då kan en kollega ta min klass. Jag ser till att eleverna inte går miste om undervisning och tillfällen till kunskapsinhämtning när jag är borta.

Ömsesidigt kunskapsutbyte

Utöver en och en halv timmes kollegial handledning i veckan deltar Armi Tulldahl i nätverksmöten, där hon träffar förstelärare från andra skolor inom samma friskolekoncern.

– Inom Kunskapsskolan finns fem nätverk och jag ingår i det som handlar om lärares yrkesskicklighet. Meningen är att vi tillsammans ska diskutera hur man utvecklas som lärare. Vi skapar också en metodbank tillsammans och läser och diskuterar nya rön kring pedagogik. Under året har vi haft fem nätverksträffar.

Armi Tulldahl upplever att kollegorna har visat förtroende för hennes nya roll och tror att förklaringen ligger i att det tydliga mandat hon har fått från sin rektor.

– Jag är rektorns förlängda arm i de pedagogiska frågorna och har tydliga riktlinjer att arbeta med. Det är tydligt för mina kollegor vad jag jobbar med.

Samtalen med kollegorna har också lett till att Armi Tulldahl har utvecklats i sin egen lärarroll.

– Det har gett mig oerhört mycket också, att reflektera kring min egen undervisning och mina egna val. Handledarsamtalen innebär ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

Pedagogisk utveckling i fokus

Armi Tulldahl vill fortsätta att arbeta med pedagogisk utveckling och är glad att hennes uppdrag som förstelärare kommer att bli en tillsvidaretjänst.

– Mitt mål är att bli rektor en dag, men för att bli rektor vill jag bli en riktigt skicklig lärare först. Det var mitt mål ganska tidigt, att få en helhet och utforska hela skolvärlden. Mitt mål just nu är att utvecklas som lärare och jag är oerhört tacksam för alla möjligheter som erbjuds.

Ett syfte med karriärtjänsterna är att bidra till att höja statusen för läraryrket, något Armi Tulldahl tror kommer att ske.

– Jag tror att startskottet har gått för att yrket ska få den status och lön som det förtjänar.

Annelie Drewsen
annelie.drewsen@stockholm.se

Här är de 16 nya meriterade Stockholmslärarna vid ceremonin den 2 juni 2014. Namnen finns längre ner på sidan. Foto: Melker Dahlstrand

Läs mer om meritering

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och sedan få dokumentationen bedömd av en oberoende examinatorsgrupp? Anmäl dig till nästa omgång i meriteringsprogrammet!

Gry Fyrö är förstelärare på Knutbyskolan. Foto: Sven-Erik Bengtsson

Första läsåret som förstelärare

Den första omgången förstelärare har snart arbetat sitt första läsår. Möt några av dem i vår nya artikelserie. Först ut är Gry Fyrö som har ett uppdrag att utveckla Knutbyskolans matematik- och NO-didaktik.

Senast uppdaterad 7 oktober 2016