Så får vi fler att stanna i yrket

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Det är de skickligaste lärarna som ska sätta prägel på lärandet genom en strategisk användning av kompetens, menar Björn Åstrand regeringens ensamutredare av ett professionsprogram.Det är de skickligaste lärarna som ska sätta prägel på lärandet genom en strategisk användning av kompetens, menar Björn Åstrand regeringens ensamutredare av ett professionsprogram.

Hur ska förskollärare, lärare och skolledare ges bästa förutsättningar för sina uppdrag och hur kan vi stärka professionerna? Regeringens ensamutredare Björn Åstrand har nu slutredovisat sin rapport om ett professionsprogram. Vid ett FoU-seminarium tidigare i vår presenterade han sina utgångspunkter.

Då Skolkommissionen uppmärksammade att det fanns brister i förutsättningar för professionsutveckling tillsatte regeringen en utredningen ledd av Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Vid seminariet presenterade han sina utgångspunkter och funderingar under arbetets gång.

Vad är undervisningsskicklighet?

Hur stöder vi undervisningen? frågade han deltagarna och visade med ett 150 år gammalt exempel att idéer för att vårda undervisningsskicklighet har funnits länge inom skolväsendet. Han poängterade vikten av beprövad erfarenhet liksom organisationens stöd till utveckling genom forum och nätverk. Att definiera undervisningsskicklighet var ett annat medskick.

Dagens situation av stora utmaningar bör ses som ett tillfälle till förnyelse, menade Björn Åstrand.

– Vi behöver utveckla en systematik som stödjer utveckling av yrkesskicklighet och som därmed hedrar expertis.

Mekanismer behövs som gör att de svåraste undervisningssituationerna hanteras av de skarpaste lärarna. Sådana saknas i dag, var analysen som Björn Åstrand presenterade.

– Därför behövs en kraftsamling för att stärka professionen med det övergripande målet att stärka elevernas lärande. Att lärare får större inflytande över sin egen utveckling är av godo.

Ett väldesignat stöd för utveckling

– Det ska finnas erbjudande om utveckling, erkännande av kompetens och möjligheter att kliva in och jobba i rätt roll. Ett karriärlångt lärande gör att fler stannar i yrket och fler når högre skicklighet fortare. Och framför allt: ett väldesignat stöd för lärares utveckling påverkar elevernas lärande positivt, sa Björn Åstrand.

Programmet som Björn Åstrand beskrev gäller för förskollärare, lärare och skolledare och består av tre delar: utveckling av kompetens, identifikation och erkännande av kompetens samt användning av kompetens. I det finns kompetensstegen lärare, erfaren lärare, kvalificerad lärare och särskilt kvalificerad lärare. För varje kompetensnivå blir uppdraget större och mer krävande.

De skickligaste lärarna ska sätta prägel

Den särskilt kompetente läraren har uppgifter som att undervisa elever och klasser, handleda studenter, vara mentor för kolleger, undervisa i vissa moment på lärarprogram samt leda kolleger och delta i praktiknära skolforskning.

Han menar att det är de skickligaste förskollärarna, lärarna och skolledarna som ska sätta prägel på lärandet genom en strategisk användning av kompetens.

– Detta sätter hela lärarkollektivet i rörelse.

Monika Sidén
monika.siden@stockholm.se

Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

Senast uppdaterad 10 april 2018