Skickliga chefer är avgörande för skolan

  •  

Louise Karlsson menar att det var ett naturligt steg att gå vidare och arbeta som biträdande rektor eftersom hon är intresserad av skolutveckling. ”Av utbildningsförvaltningen får jag en bra chefsutbildning och annan form av stöd och kompetensutveckling”, säger hon.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Känner du som vi så kanske du är den chef vi söker. 

Utbildningsförvaltningens chefsprogram

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet. Programmet baseras på erfarenheter från verksamheten och på vad forskning, nationellt som internationellt, anser vara viktigt för framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete.

Chefsprogrammet vänder sig till chefer inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Programmet vänder sig också till dig som arbetar inom andra verksamheter inom eller utanför Stockholms stad och vill satsa på en chefskarriär inom utbildningsförvaltningen. Chefsprogrammet är ett stöd för dig i ditt uppdrag att leda och utveckla de olika verksamheterna.

Många utvecklingsmöjligheter

För att utveckla och behålla våra chefer erbjuder utbildningsförvaltningen och staden många utvecklings- och inspirationsmöjligheter. De insatser som erbjuds inom ramen för chefsprogrammet utgår ifrån verksamhetens behov och utvecklar efterfrågade kompetenser. Du som chef erbjuds ett brett och enhetligt utbud av kompetensutveckling i form av utbildningar, seminarier och nätverk i linje med kompetenser för framgångsrikt ledarskap och utifrån dina individuella behov. Du har också tillgång till stöd i form av mentor, coaching och handledning.

Fokus på skolans uppdrag

För att attrahera de bästa cheferna är fokus i vår organisation skolans uppdrag. Internt arbetar vi med att visa på de utvecklingsmöjligheter som finns för dig som chef samt erbjuda pedagoger möjlighet till att gå förberedande chefsutbildningar.

När vi rekryterar nya chefer gör vi det utifrån tydliga kravprofiler för varje uppdrag. Som bas vid rekryteringen ligger en grundkravprofil vilken kompletteras med tillägg för den specifika tjänsten. Rekryteringen sker utifrån en kvalitetssäkrad process med sin bas i kompetensbaserad rekrytering. Vår rekryteringsprocess är ständigt i utveckling för att ligga i framkant så att utbildningsförvaltningen alltid rekryterar rätt kompetens.

Är du som lärare intresserad av skolledarkarriär?

För lärare som siktar på en chefskarriär erbjuder vi ledarutbildning inom ramen för utbildningsförvaltningens interna chefsförsörjningsprogram.

Senast uppdaterad 1 november 2017