Haltbestämning av miljögifter, kemilaborationer för gymnasiet

  •  

Filmerna Kemilaborationer för gymnasiet visar hur forskare på Stockholms universitet arbetar med projekt, som handlar om föroreningar i luft och miljögifter i fisk från Östersjön.

Till filmerna finns också ett lektionsmaterial. Se nedan.

Senast uppdaterad 13 augusti 2014