Kemisäkerhet

  •  

Jonny GullstrandJonny Gullstrand

Säker undervisning viktigt i kemisalen

Utbildningsförvaltningen samordnar arbetet för en kemisäker undervisning på Stockholms skolor.

Undervisningen i kemi omgärdas av lagstiftning och skolorna är skyldiga att förebygga ohälsa och olyckor.

Här följer en lista på begrepp och arbetsuppgifter inom området kemisäkerhet som finns att tillgå. Kontakta kemisäkerhetssamordnaren Jonny Gullstrand för mer information.

  • Chemsoft – att bli användare och info- och utbildningsträffar
  • Kemiforum
  • Kemikalie- och avfallshantering
  • Nyhetsbevakning
  • Riskbedömning
  • Råd och synpunkter
  • Skolbesök
  • Utbildning om brandfarliga varor

Senast uppdaterad 5 december 2018