Kemisäkerhet

  •  

Anders ÖdvallAnders Ödvall

Säker undervisning viktigt i kemisalen

Utbildningsförvaltningen samordnar arbetet för en kemisäker undervisning på Stockholms skolor.

Undervisningen i kemi omgärdas av lagstiftning och skolorna är skyldiga att förebygga ohälsa och olyckor.

Här följer en lista på begrepp och arbetsuppgifter inom området kemisäkerhet som finns att tillgå. Kontakta kemisamordnaren Anders Ödvall för mer information.

  • Chemsoft
  • Kemiforum
  • Kemikalie och avfallshantering
  • Nyhetsbevakning
  • Riskbedömning
  • Råd och synpunkter
  • Skolbesök
  • Utbildning om brandfarliga varor

Senast uppdaterad 8 februari 2013