Kollegialt lärande

  •  

När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Läs mer om kollegialt lärande på Skolverket.

Utvecklingspaket för kollegialt lärande

"Sju timmar om" är olika utvecklingspaket för varierade ändamål och för skilda målgrupper.  Gemensamt för alla paket är att de tar ungefär sju arbetstimmar att gå igenom för en verksamhet och att de är tänkta att utgöra en högst begränsad del i ett verksamhetsområde.