Kulan - För att barn och unga växer med kultur

Välkommen till Kulan!

Om du vill boka en kulturupplevelse på Kulan behöver du som inte bokat förut en kod.  Mejla till support@kulturdirekt.se och bli registrerad bokare. När du blivit det går du in på Sök och boka nedan.

Kultur i skolans styrdokument

Läs om kultur i skolans och förskolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdragskolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturprogram för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturprogram. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.