Kulan - För att barn och unga växer med kultur

  •  

Välkommen till Kulan!

Kulan är Stockholms stads mötesplats för pedagoger i förskola och skola och stadens kulturliv. Gå in på Kulans utbudssida och botanisera bland den mångfald av kvalitativa kulturupplevelser som erbjuds barn och unga i Stockholms stad. Utvalda aktiviteter kan bokas med Kulanpremien, som ger 50 kr i rabatt per barn och tillfälle. Följ oss på Kulans blogg och på Facebook så missar du inget spännande!

Om du vill boka en kulturupplevelse på Kulan behöver du som inte bokat förut en kod. Mejla till supporten kulan@stockholm.se för att bli en registrerad bokare.

 

Kultur i skolans styrdokument

Läs om kultur i skolans och förskolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdragskolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturprogram för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturprogram. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.