Kolla Kultur – Kulans årliga inspirations- och utbudsdag

 •  

Kolla Kultur 

Kolla Kultur är Kulans årliga kostnadsfria kompetensutvecklingsdag för lärare, bibliotekarier och skolledare från kommunala och fristående skolor i Stockholm. Kolla Kultur 2019 fokuserar på hur vi kollar på kultur, samtalar och bearbetar kulturupplevelsen i skolan.

 • Förskoleklass och lågstadiet 27 augusti klockan 12.00–17.00 på Teater Pero
 • Mellanstadiet 28 augusti klockan 12.00–17.00 på Teater Pero
 • Högstadiet och gymnasiet 29 oktober klockan 9.00–16.00 på Teater Tre

Vi bjuder på kulturupplevelser, goda exempel, föreläsningar och information om föreställningar för målgruppen. Lätt förtäring och förfriskningar serveras under dagen. Deltagande är utan kostnad för skolan men anmälan är obligatorisk.


Högstadiet och gymnasiet 29 oktober

Föreläsning och goda exempel

 • Lisa Eklöv, rektor samt lärarna Malin Strinnholm och Maja Dalskov från Filosofiska berättar hur de integrerar kulturupplevelser i skolämnen på högstadiet.
 • Dramaturgen Anna Berg föreläser om en modell för att samtala om kulturupplever med äldre elever.

Workshops

 • Prova dansen vogue som leker med stereotyper inom yrken, klass och kön. Sofia Södergård hjälper oss att plocka fram vår egen inre diva eller divo.
 • Samtal om föreställningar vi upplevt under dagen med Anna Berg som samtalsledare.

Kulturupplevelser

 • Yiddish revolution och Belfast Girls, två föreställningar som passar bra att arbeta vidare med i samhällskunskap, historia och religionskunskap.
 • Föreställningen Sant enligt vem? har flera ingångar till samtal i klassen, bland annat sorg, normer och identitet.

Mer information om programmpunkterna finns på bloggen.

Målgrupp: Programmet riktar sig till pedagoger på högstadiet och gymnasiet. Intresserade från andra årskurser är självklart också välkomna.
Tid: Tisdag den 29 oktober klockan 9.00–16.00
Plats: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12
Pris: Kostnadsfritt. Lunch och förfriskningar ingår

Anmäl dig till Kolla Kultur för högstadiet 29 oktober 


Mellanstadiet 28 augusi

 • TeaterföreställningenVeta bäst – Hur kan du vara så säker?Ur Platons urgamla kunskapsformel uppstår plötsligt en reva i tid och rum och in ramlar två män som visar sig vara Aristoteles och Leonardo Da Vinci. Exalterade över att ha landat mitt i ett lärosäte för unga medborgare upptäcker de båda snart att världen har förändrats och att deras syn på kunskap inte längre är en självklar sanning. En nyskriven klassrumsföreställning om kunskap av Teater Barbara.
 • I föreställningenLivslinjerav Christina Tingskog gestaltar dansarna hur samma händelse kan tolkas olika av de inblandande..
 • Workshop med rörelse insprängt under dagen, både på scen och där vi sitter.
 • Anna Berg, dramaturg visar hur vi kan förbereda och efterarbeta en kulturupplevelse. Anna tillämpar sin modell genom att samtala med oss om föreställningarna vi ser.
 • Lisa Eklöv, rektor och lärare samtlärarna Malin Strinnholm och Maja Dalskov från Filosofiska i Skarpnäck berättar hur de integrerar kulturupplevelser i skolämnen.
 • Karin Westholm, producent på Teater Pero, läser texter och betraktelser av barn från hela Sverige som teatern har samlat in till föreställningenHej Sverige. Hur låter det när barn själva får beskriva sin verklighet? Är det stor skillnad på att känna sig hemma i en storstad eller i en glesbygd?

Anmäl dig till Kolla Kultur för mellanstadiet 28 augusti


Förskoleklass och lågstadiet 27 augusti

 • Anna Berg, dramaturg visar hur vi kan förbereda och efterarbeta en kulturupplevelse. Anna tillämpar sin modell genom att samtala med oss om föreställningarna vi ser.

 • Teaterföreställningen Robotdiktatorn av Mittiprickteatern. En lekfull och allvarlig föreställning om beslutsfattande, medmänsklighet och svårigheten med att komma överens.

 • Dans och akrobatikföreställningen Tvärslöjd av Kompani Giraff. Föreställningen visar att vi kan nå oanade höjder när vi samarbetar.

 • Lisa Eklöv, rektor samt fritidshemsläraren Petra Schultz från Filosofiska i Skarpnäck berättar hur de integrerar kulturupplevelser i skolämnen.

 • Korta inspirationspass på hur du kan locka till rörelse i klassrummet och på skolgården under ledning av My Gren, danspedagog från Zebradans.

Anmäl dig till Kolla Kultur för förskoleklass och lågstadiet 27 augusti

Kolla Kultur 2018

Foajéprogram
Scenprogram

Senast uppdaterad 27 september 2019