Kulturombudsträffar

  •  

Aktuella träffar

Varje termin arrangerar Kulan träffar med inspirerande kulturupplevelser, seminarier om estetiska lärprocesser, Skapande skola och erfarenhetsutbyte.

Fler träffar är planerade och publiceras här snart. Har du önskemål om innehåll och upplägg är du välkommen att kontakta elisabeth.soder@edu.stockholm.se

Vill du ta del av tidigare träffar finns de dokumenterade på Kulanbloggen.
 


Utforska det återöppnade Nationalmuseet

Årskurs F–5

Denna kulturombudsträff för dig som arbetar med yngre barn, börjar i Nationalmuseets konstatélje för barnverksamhet. Elisabeth Söder berättar om kommande Kulanaktiviteter samtidigt som vi äter något gott och mättande.

Museipedagogen Helena Sjödin visar därefter hur de följer uppmuseibesök genom kreativt arbetei barnens ateljé.

Helena introducerar museets konstutställning för barn och unga, Villa Curiosa. Villa Curiosa är ett hem fyllt med original från Nationalmuseums samlingar sammansatt i en fantasieggande konstupplevelse där eleverna får leta efter spår och ledtrådar i konstverken.

Kvällen avslutas med en vandring i museet då vi också kan testa barnens audioguide till samlingarna.

Målgrupp

Kulturombud, lärare, fritidspedagoger och skolbibliotekarier, förskoleklass–årskurs 5

Datum

22 januari klockan 16.00–18.30

Plats

Nationalmuseet, Södra Blasiehamnen

KostnadKostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119169

Läs mer på bloggen


Utforska det återöppnade Nationalmuseet

Årskurs 6–9

Vi inleder kulturombudsträffen för dig som arbetar på högstadiet, i Nationalmuseets nya ateljéer därmuseets pedagoger berättar om tankarna bakom renovering.Undertiden serveras något gottoch mättande.

Vi går en tur genom utställningssalarna. En visning med konst, konsthantverk och design sida vid sida ger en djupare förståelse och fler perspektiv på olika tidsepoker.

Kvällen avslutas med att Nationalmuseums pedagoger berättar om temat ”Omöjliga kroppar” och projektet Transformationer. ”Omöjliga kroppar” belyser hur kropps-ideal ändrats och visats upp genom mer än 500 år. Temat fördjupas i projektet Transformationer, ett samarbetsprojekt med Stockholms stadsteater. Med utgångspunkt från verk ur Nationalmuseums samlingar utforskas här porträtt och kroppsspråk av skådespelarna Robert Fux och Ann Petrén.

Målgrupp

Kulturombud, lärare och skolbibliotekarier, årskurs 6–9

Datum

7 februari klockan 17.00–19.30

Plats

Nationalmuseet, Södra Blasiehamnen

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119353

Läs mer på bloggen


Dans, musik och skrivande

Kulan bjuder på en inspirationskväll med temat: Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du? Scenkonst, workshops i dans och skrivande, metoder och upplägg för att arbeta vidare i klassrummet och så klart, mat och fika.

Målgrupp

Kulturombud och intresserade lärare, bibliotekarier och fritidspedagoger från kommunala och fristående skolor i Stockholm

Datum

21 februari klockan 16.30–20.00
Vi inleder med en enkel måltid klockan 16.30. Programmet börjar klockan 17.15.

Plats

Stallet Världens musik, Stallgatan 7

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119507

Läs mer på bloggen


Judisk minoritetskultur – all världens kultur

Vi har en växande antisemitism i Europa. Allt färre judar vågar öppet visa sin trostillhörighet av rädsla för trakasserier. Därför anordnar Kulan en kväll med dans och klezmermusik varvat med samtal om hur du kan undervisa om judendomens kultur, religion och historia. Träffen inleds som vanligt med en lätt måltid.

Målgrupp

Kulturombud, intresserade lärare, bibliotekarer och fritidspedagoger i kommunala och fristående skolor i Stockholm

Datum

4 april klockan 16.30–19.00
Vi serverar en enkel måltid klockan 16.30. Programmet börjar klockan 17.15.

Plats

Stallet Världens musik, Stallgatan 7

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=119509

Läs mer på bloggen

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturprogram för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturprogram. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.

Senast uppdaterad 23 september 2019