Kulturombudsträffar

  •  

Vårens träffar

Varje termin arrangerar Kulan träffar med inspirerande kulturupplevelser, seminarier om estetiska lärprocesser, Skapande skola och erfarenhetsutbyte.

Fler träffar är planerade och publiceras här snart. Har du önskemål om innehåll och upplägg är du välkommen att kontakta elisabeth.soder@stockholm.se

Vill du ta del av tidigare träffar finns de dokumenterade på Kulanbloggen.

Kulturombudsträff med filmtema

Välkommen till kväll med tema normer och normkritik. Vi visar filmen ”Silvana – väck mig när ni vaknat” och producenterna Stina Gardell och Anna Weitz följer upp den i ett samtal.

Filmpedagogen Elisabet Jonsved har varit med och arbetat fram materialet ”Visuella mönster – om könsnormer i bildspråket” till Statens Medieråd som presenteras under kvällen.

Under tiden vi serverar matigt tilltugg har du möjlighet att hämta ditt kulturkort och prata med oss från Kulan.

Målgrupp

Kulturombud, pedagoger och skolbliotekarier årskurs 7–gymnasiet

Datum

12 februari klockan 17.00–20.00
Lätt förtäring serveras från klockan 16.30

Plats

Klarabiografen i Kulturhuset

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=110313

Kultur i ögonhöjd

Stockholms stads kulturprogram för barn och unga

Kultur i ögonhöjd är Stockholms stads barn och ungdomskulturprogram. Den finns för att alla barn och unga i Stockholm ska få ta del av kultur av hög kvalitet och få möjlighet till att själva få skapa. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.

Senast uppdaterad 18 november 2017