Kulanpremien

Så här gör du för att få Kulanpremien

För att få Kulanpremien bokar ni från och med den 8 december 2014 era kulturaktiviteter på webbplatsen Kulan och inte hos den som erbjuder aktiviteten. Frågor om föreställningen, tillgänglighet och liknande sker som vanligt via mejl eller telefon med kulturproducenten.

För att kunna boka behöver du en kod. Mejla till support@kulturdirekt.se och berätta vad du heter, ditt mobilnummer, e-post, skolans namn, organisationsnummer och faktureringsadress.

När du fått din kod och ska boka går du in på Sök och boka.

Kulanpremien för fri scenkonst

Kulanpremien har införts för att öka möjligheten för barn och unga att uppleva fri scenkonst och bildkonst. Kulturförvaltningen väljer ut upplevelser som håller hög kvalitet både vad gäller framförande och hur man samverkar med förskolan/skolan.

Hur stor är Kulanpremien?

Kulanpremien är 50 kr per barn/elev. Premien betalas bara ut till de barn/elever som verkligen kommer. Det vill säga, om du bokar en föreställning till 20 barn, men bara 18 kommer, så betyder det att 18 biljetter får en rabatt med kulanpremien, 50 kr, men de två återstående biljetterna får du betala ordinarie pris för. Hör gärna med kulturproducenten om dessa två outnyttjade bokade biljetterna kan sparas till ett kommande besök.

När kan jag använda Kulanpremien?

Klicka här och sök aktiviteter som du kan boka med Kulanpremien. I filtreringen till höger på Kulan kan du sortera aktiviteterna utifrån vilken månad de måste bokas, det vill säga under vilken period de är subventionerade.

Kulanpremien gäller också om ni vill att kulturaktören ska komma ut till er.

Hur gör man för att få ta del av Kulanpremien?

För att få Kulanpremien måste du boka aktiviteten på Kulans webb. Alla bokningar kommer att samlas i en databas på Kulan som visar hur stadens barn och unga tar del av kultur. På så sätt blir det lättare för dig att se vad din verksamhet har gjort under året och därmed också att nå målen i Kultur i ögonhöjd.

För att kunna boka behöver du vara registrerad på Kulan. Du bokar sedan med hjälp av en bokningskod som du och alla de som är behöriga att boka kulturaktiviteter får. Den som registrerat sig får enkla anvisningar om hur det steg för steg går till att boka sina upplevelser på Kulan.

Kontakt och frågor

Är du kulturproducent och vill veta mer om Kulanpremien? Kontakta Karin Rowland, handläggare på kulturförvaltningen.

Så här bokar du med Kulanpremien

Gå in på Kulans sökverktyg.

 • Läs, titta på bilder eller filmer som kulturproducenterna presenterar.
 • Gå in under Boka med Kulanpremie och välj den aktivitet du vill att du och dina barn eller elever ska delta i.
 • Aktivitetsperiod är den tid då föreställningen spelas. Precis som när du beställer vanliga teater- eller konsertbiljetter bokar du vanligtvis när biljetter släpps och ser föreställningen lite längre fram.

Så här väljs utbudet med Kulanpremien ut

Alla kulturproducenter som riktar sig till barn och unga är välkomna att via Kulan kontakta kulturförvaltningen för att presentera sin verksamhet och sina aktiviteter. Kulturförvaltningen gör en samlad kvalitativ bedömning tillsammans med beställare, referenspersoner och kulturkonsulenter av det samlade utbudet. Kulturförvaltningen kan även kontakta producenter om möjligheten att ingå i utbudet med kulanpremien. När urvalsprocessen är klar kontaktar kulturförvaltningen berörda kulturproducenter och skriver en överenskommelse.

Svar på vanliga frågor

 • Kulanpremien omfattar teater, dans, cirkus, mim, musik, berättande och konst.
 • Kulanpremien riktar sig till barn i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola i Stockholms stad.
 • Kulanpremien innebär 50 kr i rabatt per biljett.
 • Kulanpremien fås bara när du bokar på Kulans webb.
 • Under året släpps nya biljetter i omgångar. Det gör att nya aktiviteter löpande kan presenteras. På så sätt kan även gästspel eller andra produktioner med kort framförhållning vara med.
 • När biljetter släpps presenteras ett urval som är brett och når alla berörda målgrupper. Biljettsläpp kan även riktas mot specifika åldersgrupper, konstformer eller geografiska områden om kulturförvaltningen ser att behov finns.
 • Biljetter med Kulanpremie kan bokas av pedagoger, lärare, kulturombud, kultursamordnare, bibliotek, arrangörer m.fl. som köper kulturaktiviteter till barn och unga i förskolan och skolan.
 • Kulturproducenten administrerar och skapar själv sin presentationssida och aktiviteter på Kulan. Support och drift för administration och för Kulans sökverktyg utförs av Kulturdirekt. Kulturdirekt är en medlemsförening som arbetar med Kulan på uppdrag av utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.
 • När kulturproducenten presenterar nya aktiviteter kan han/hon ansöka om att den ska ingå i det subventionerade utbudet. Kulturförvaltningen gör sedan ett urval som kommuniceras till kulturproducenten.
 • I den överenskommelse som kulturförvaltningen gör med en kulturproducent uppges hur många biljetter med Kulanpremien varje aktivitet har. Om biljetter är slutsålda kan aktiviteten ändå bokas, men då till ordinarie pris.

Senast uppdaterad 27 januari 2016