Kultur i ögonhöjd

  •  

Kultur i ögonhöjd

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga är ett program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.

Läs mer om och ladda hem Kultur i ögonhöjd här.

Hitta kultur till din skola

Hitta kultur till din skola

Kulan är till för att göra det lättare för förskolan, skolan och kulturlivet att samverka. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, och på så sätt bidra till att eleverna  når kunskapsmålen i högre grad.

Senast uppdaterad 12 december 2012