Stöd och tips för kulturombud

 •  

Ditt uppdrag som kulturombud

Kulturen spelar en viktig roll för barns och ungas utveckling - den får barn och unga att växa. Som kulturombud är du en nyckelperson för att barn och unga ska få tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande. Att vara kulturombud är både ett viktigt och roligt uppdrag.

Via Kulan får du:

 • Snabb överblick över kulturutbudet för barn och unga i Stockholms stad
 • Möjlighet att boka utvalda kulturupplevelser till reducerat pris med Kulanpremien
 • Inbjudan att delta i kulturombudsträffar
 • Inbjudan att delta i kulturutbudsdagen Kolla Kultur
 • Massor av information och tips på hur du kan arbeta med estetiskt lärande
 • Stöd i din omvärldsbevakning via veckobrevet, bloggen och Facebook
 • Kulturkortet, som ger fritt eller rabatterat inträde till många kulturverksamheter i Stockholm

Kontaktpersoner

Rektor kan utse ett eller flera kulturombud. Det är bra om ni är flera som arbetar som kulturombud och därigenom har möjlighet att dela på uppdraget.

Kontaktperson för kulturombud i skolan:

Elisabeth Söder, elisabeth.soder@stockholm.se

Kontaktperson för kulturombud i förskolan:

Kultursekreteraren/-samordnaren i respektive stadsdelsförvaltning. Se lista längst ned på denna sida.

Kontaktperson på kulturförvaltningen:

Karin Rowland, karin.rowland@stockholm.se

Kontakt för support vid bokningar: kulan@stockholm.se

Kultur i ögonhöjd

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga är Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. Alla barn och unga som växer upp i Stockholm ska ha god och likvärdig tillgång till professionell kultur och till eget skapande. Kultur i ögonhöjd är ett styrdokument för alla stadens verksamheter som arbetar med barn och unga.

Stöd och tips

Kulturombudsträffar

Varje termin arrangerar Kulan kulturombudsträffar med inspirerande seminarier om estetiska lärprocesser, Skapande skola och erfarenhetsutbyte. Mer information om terminens träffar finns på Kultur för förskolan och Kultur för skolan.

Kolla Kultur

Måndagen den 9 oktober 2017 arrangeras Kolla Kultur på Folkoperan med ett brett program på scen och i foajén. Du som arbetar i förskola och skola kommer att få handfasta tips och konkreta verktyg för att kunna involvera kulturen i din verksamhet.

Ta chansen att:

 • få en överblick över det aktuella, högkvalitativa kulturutbud som finns för barn och unga i Stockholms stad.
 • ta del av utdrag från aktuella föreställningar, intressanta föreläsningar och goda exempel på estetiskt lärande.
 • träffa andra pedagoger och kulturaktörer och dela erfarenheter och utmaningar med varandra.

Aktuell information om Kolla Kultur finns här.

Omvärldsbevakning

Kulturkortet

Alla kulturombud i Stockholms stads förskolor och skolor får Kulans kulturkort för att kunna uppleva stadens kulturutbud. Kulturkortet ger fritt eller rabatterat inträde till många kulturverksamheter i Stockholm. Det är kulturaktören själv som bestämmer vad som ingår i kortet, så ta gärna en kontakt inför ditt besök.

Centrumbildningar och konsulenter

Ta hjälp av dem som har överblick, är väl förtrogna med aktuella produktioner och har stor kunskap om kulturprojekt och Skapande skola. I Stockholm finns dans-, cirkus- och filmkonsulenter. Dessutom finns Teatercentrum, Danscentrum, Författarcentrum, Konstnärscentrum och Musikcentrum för att nämna några. Kontaktuppgifter till centrumbildningar och konsulenter finns här.

Evenemang

Skola + Museum = Sant

Stor museimässa som alternerar mellan olika museer och äger rum i januari. Närmare 50 av Stockholms museer och kulturinstitutioner samlas och lärare kan träffa utställare, mingla och lyssna till föredrag.

Dansmässan

Dansmässan är en nationell utbudsdag för den professionella dansen som äger rum i januari på Dieselverkstaden i Nacka. På Dansmässan visas utdrag ur aktuella barn-, ungdoms- och vuxenproduktioner.

Stjärnkalaset

Stjärnkalaset är en utbudsdag för scenkonst som äger rum i januari. På Stjärnkalaset presenteras hela föreställningar på olika scener i Stockholm. Det finns möjlighet att se flera föreställningar under en och samma eftermiddag och kväll.

http://stjarnkalaset.se

Film i skolan-dagen

En årlig fortbildnings- och inspirationsdag kring hur man kan arbeta med film i skolan.

http://filmstockholm.se/film-i-skolan-dagen

Lärarkvällar

Många kulturaktörer ordnar egna lärarkvällar. Vi försöker skriva om dem i Kulans veckobrev men utbudet är stort. Prenumerera på nyhetsbrev från kulturaktörer och gilla deras Facebooksidor så håller du dig uppdaterad.

Inspiration

Så här arbetar några kulturombud:

Lars Håkan Larsson, Höglandsskolan

pedagogblogg.stockholm.se/kulan/2014/11/05/kulturombud-mer-an-ett-uppdrag/

Lisa Eklöv, rektor på Filosofiska i Skarpnäck

pedagogblogg.stockholm.se/kulan/tag/lisa-eklov/

Kontaktpersoner för förskolan

Bromma
Anna Magnfors, kultursekreterare

Enskede-Årsta-Vantör
Caroline Teir

Farsta
Marie Ehrenbåge, kultursamordnare

Hägersten-Liljeholmen
Susanne Forss Gustafsson, utredare

Hässelby-Vällingby
Anna Magnfors, kultursekreterare

Kungsholmen
Jelina Khoo, kultursamordnare

Norrmalm
Susanne Carlberg, kultursekreterare

Rinkeby-Kista
Ulrika Eriksson-Nilsfors, kultursekreterare

Skarpnäck
Dharana Favilla, tf gruppchef, kultursamordnare

Sara Ahlberg, kultursamordnare


Skärholmen
Annica Malmborg, pedagogisk utvecklingsledare

Spånga-Tensta
Susanne Lundström, kultursamordnare

Södermalm
Agneta Forsberg, enhetschef förskola

Älvsjö
Madeleine Hagerth, utvecklingssekreterare

Östermalm
Alice Ring, kultursekreterare (föräldraledig)

Jelina Khoo, kultursamordnare

Senast uppdaterad 12 juli 2017