Kulturprojekt och skapande skola

  •  

Skapande skola

Lyckade Skapande skola-projekt kännetecknas av en hög grad av elevinflytande. Kulturrådet har tagit fram ett material som kan användas i arbete med att öka elevernas inflytande över Skapande skola. Materialet behandlar olika perspektiv och är utformat och publicerat av bland annat Barnombudsmannen, Skolverket och Riksteatern.

Kulturrådet

Erbjudanden Skapande skola-paket:

DIS

Konstnärscentrum Öst

Exempel på Skapande skola och kulturprojekt

Nedan listas exempel på olika kulturprojekt som drivs på skolor. Du kan också söka på "Skapande skola" på Kulans Sök- och Bokasida och få många flerförslag påvad du kan göra.

Metod förskapande skola-arbete

På Sjöstadsskolan har de Yammer som kommunikationsplattform. I den har de skapat en grupp som heter Skapande skola. Där ligger riktlinjer för skapande skola och där läggs också inbjudningar som kommer per mail till skolan så att alla kan ta del av dem. Genom en mapp som alla kommer åt behöver ingen ta på sig ansvaret att organisera och informera . Lärarna kan själva titta igenom erbjudanden och se om något passar klassen och ämnets upplägg.

Alla elever medverkar till exempeli en kabaré, bakom scenen och framför scenen, som en avslutning på grundskolan.

Några av vinsterna med att arbeta med Skapande Skola-projekt, enligt Sjöstadsskolan:

  • Mer varierat arbetssätt där samarbetet mellan elev-lärare och elev-elev fördjupas
  • Eleverna använderfler av sinasinnen, vilket leder till ökad måluppfyllelse
  • Elever som har språkutmaningar, till exempel tvåspråkiga elever och elever med språkstörning, har fått en bättre läsförståelse när de har fått uppleva och skapa
  • Demokratifråga – att alla elever får möjlighet att uppleva ochta del av kultur.
  • Mer variation i lärandet

Folksagor, myter, berättande och författarbesök

På Klastorpsskolan arbetar eleverna med matematiska lösningar , bilduttryck och språklig minnesträning med vägledning av berättaren Ewa Malmros och läraren Lili Kapper. Läs mer i blogginlägget: "Folksagor är en bra grund för värdegrundsarbete".

Blommensbergsskolans shower, filmfestival och vernissager

Eleverna på Blommensbergsskolanfår genom musik, bild, teater, dans och digitala media möjlighet att fördjupa sitt lärande och visa sina 
kunskaper genom redovisningar i shower, vernissagerochfilmfestivaltillexempel:  Your Pal Jack.

Läraren Malin Appeltoft kan berätta hur de integrerar estetiskt lärande och hur det påverkar bedömning i teoretiska ämnen.

Musikprojekt påSödra Ängby skola

Under hösten 2013 satsadeSödra Ängby skola på ett musikprojekt inom ramen för skapande skola. I samarbete med musikgruppen RAA och med hjälp av många olika instrumentfick elevernafölja med på upptäcktsresor mellan olika kulturer.

I förskoleklasserna gjordes ett längre projekt som startades upp med atten sångbok skickades till skolan och eleverna fick lyssna på några sånger innan musikgruppen besökte skolan och framförde sin föreställning "XYZebra". Efter det genomförde musikgruppen flera pedagogiska workshops och mellan besöken arbetade och övade pedagogerna själva med barnen. Projektet avslutades med en uppspelning för elevernas släkt och vänner där eleverna uppträdde tillsammans med sina lärare och musikgruppen och föreställningen avslutades med att hela publiken klappade, sjöng och dansade med.

Årskurs 1 och 2 fick se XYZebra-föreställningen.

Årskurs 6 samt elever frånårskurs 8 med internationell inriktning fick se och lyssna till konserten "Världens musik".

Johannes skolas skapande projekt 2014/2015

Johannes skola har en blogg där de samlar alster från alla klasser på skolan, kopplade till deras skapande skola-projekt. Projekten handlar om språket, och alla dess uttryckssätt, till exempel genom bilder, litteratur, konst, teater och musik. I skolans projekt har alla i årskurs 1-3 sett Unga Dramatens uppsättning av Hans och Greta. Årskurs 4-6 har varit på Operan och sett föreställningen Mina läskiga föräldrar med efterföljande workshops i skolan. Under våren 2015 kommer författare att bjudas in till skolan.

Senast uppdaterad 28 juni 2017